خرید محصول

سناریوی بازی ضد

توضیحات و روند بازی

داستان بازیجاسوسی، ماجرا و قصه بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های جذاب دنیاست. اتفاقاتی که حول محور عملیات جاسوس‌ها و ضد جاسوس‌های بین‌المللی شکل می‌گیرد. رئالیتی‌شو بازی ضد که طراحی سعید ابوطالب و تیم وی است نیز از همین ایده برای طراحی یک بازی هیجان‌انگیز نقش‌مخفی استفاده کرده است.اتفاقات بازی ضد، در یک خانه امن، در سال 1986 در پاریس روی می‌دهد. ده نفر متشکل از مأموران مخفی و جاسوس‌ها همراه گروگان‌هایشان پس از یک سری عملیات و اتفاقات پیچیده در این خانه امن جمع شده‌اند. کنش‌های این بازی شامل گفتگوی آزاد، درخواست حکم جلب، ملاقات با زندانی، مبادله، شلیک و خواب‌زدگی است.
نقش‌های بازیبازی دارای دو ساید اصلی سیاه (جاسوس‌ها) و سفید (مأموران ضدجاسوس، گروگا‌ن‌ها و توریست‌ها) است:
جاسوس۳ بازیکن حاضر در جمع، جاسوس‌هایی مسلح هستند. شامل یک سرتیم جاسوسی و دو جاسوس که یکدیگر را نمی‌شناسند. اما دو جاسوس بازی دارای دو کلمه رمز بوده که باید در حین گفتگوها با استفاده از آن یکدیگر را شناسایی کنند. سرتیم جاسوس‌ها اما کلمه رمز را نمی‌داند و اگر یارهای خود را مورد هدف شلیک قرار دهد، صاحب خانه مانع وی نخواهد شد. هدف آنها نابودی مأموران ضد جاسوس یا زندانی کردن تعدادی از آن‌هاست. باید توریستها را زیر نظر داشته و در حفظ جان گروگان‌ها کوشا باشند.
ضد جاسوسگروه ضدجاسوس‌ها شامل یک سرگرد و دو مأمور ضد است. سرگرد مسلح نبوده اما از کلمات رمز جاسوس‌ها آگاهی دارد و سعی در معرفی آنان به حاضرین خانه امن، بدون افشا شدن هویت خود را دارد. دو مأمور دیگر ضد، مسلح بوده اما یکدیگر را نمی‌شناسند. هدف آنها نابودی جاسوس‌ها یا زندانی کردن تعدادی از آن‌هاست.
توریستدو نفر از بازیکنان، توریست بوده که به اشتباه وارد خانه امن شده‌اند. آنها مسلح نبوده و کلمات رمز جاسوس‌ها را نیز نمی‌دانند. اما تحت حفاظت صاحب خانه امن هستند. لذا اگر مورد هدف هر فرد مسلحی قرار بگیرند، پیش از شلیک، فرد مسلح توسط صاحب خانه کشته می‌شود. توریست‌ها ساید سفید هستند و به نفع نیروهای ضد جاسوس بازی می‌کنند و مأموران مسلح ضد جاسوس می‌توانند در ملاقات با توریست‌ها اسلحه خود را به آنان بدهند.
گروگان۲ نفر از بازیکنان گروگان بوده که همراه جاسوس‌ها به خانه امن آورده شده‌اند. آنها نیز مانند توریست‌ها، توسط صاحب خانه حفاظت می‌شوند و اگر مورد هدف هر یک از افراد مسلح قرار بگیرند، پیش از شلیک، فرد مسلح توسط صاحب خانه کشته می‌شود. گروگان‌ها هرگز مسلح نشده و فقط کلید مبادله هستند، دیگر بازیکنان می‌توانند پس از شناسایی گروگان‌ها، به وسیله آنان بازیکنان داخل با خارج از زندان را مبادله کنند.
روند بازینقش‌های بازی به طور اتفاقی توسط صاحب خانه امن (ضد)، بین بازیکنان توزیع می‌شود. در کارت جاسوس‌ها و سرگرد کلمه رمز نوشته شده است. پس از آنکه هر نفر نقش خود را دریافت کرد، بازی شروع می‌شود. بازی در دورهای متوالی و بی‌وقفه با چشمان باز صورت می‌گیرد. در دور ابتدایی بازی، بازیکن‌ها خود را معرفی کرده و جاسوس‌ها به صورت نامحسوس و با استفاده از کلمه رمز سعی در یافتن یاران خود دارند. سایر بازیکنان نیز می‌توانند با حدس کلمه رمز و بیان آن مخل کار جاسوس‌ها شوند. بازیکنان در نوبت خود می‌توانند یک دقیقه صحبت کنند و دیگر بازیکنان می‌توانند با علامت دست تأیید یا عدم تأیید خود را بیان کنند. سپس از دور دوم به بعد، هر بازیکن در نوبت خود می‌تواند یکی از قابلیت‌های خود شامل درخواست حکم جلب، مبادله، ملاقات و یا شلیک را انتخاب کرده و از آن استفاده کند.
حکم جلبهر بازیکن می‌تواند در نوبت خود برای یکی دیگر از بازیکنان درخواست حکم جلب کند. بازیکن ابتدا از خود در برابر اتهامات دفاع کرده، سپس صاحب خانه از باقی بازیکنان حاضر در جمع برای به زندان رفتن فرد مورد اتهام، در برابر انظار همه، نظرخواهی فرد به فرد می‌کند. بازیکن متهم اگر اکثریت آرا (نیمی از جمعیت به جز فرد مورد اتهام، گرد به سمت پایین) را دریافت کند، بازداشت خواهد شد و به زندان فرستاده می‌شود. هر نفر تنها یک‌بار قابلیت درخواست حکم جلب موفق دارد و اگر رأی‌گیری موجب بازداشت بازیکن مورد نظر نشد، او می‌تواند در دورهای بعدی، مجدد درخواست حکم جلب دهد. در هر دور مجموعاً 2 حکم جلب موفق می‌توان داشت.
استعلام زندانی‌هادر صورتی که هر سه سلول زندان پر شود، صاحب خانه در پایان دور، نقش بازیکنان داخل زندان را به صورت لیستی اعلام می‌کند. استعلام تنها یکبار و در پایان دوری که زندان پر شود اعلام می‌شود. استعلام تنها به صورت چهار عنوان جاسوس، مأمور ضد، توریست و گروگان اعلام می‌شود. توریست حتی اگر مسلح باشد، توریست اعلام خواهد شد.

ملاقات با زندانیهر نفر می‌تواند در یکی از نوبت‌های خود با یکی از زندانی‌ها درخواست ملاقات خصوصی بدهد و در حضور صاحب خانه با فرد بازداشتی گفتگو کند. صاحب خانه در ابتدای ملاقات ساید فرد بازداشتی (سیاه یا سفید) را فقط به فرد ملاقات‌کننده اعلام می‌کند. آنها در باقی گفتگوی خصوصی هیچ محدودیت دیگری برای دروغگویی ندارند. پس از اتمام ملاقات، فرد ملاقات‌کننده تا پایان دور، حق بیان هیچگونه اطلاعاتی از فرد بازداشتی را نخواهد داشت. در ملاقات در صورتی که یکی از دو نفر، از مأموران ضد یا سرتیم باشد و دیگری توریست، مأمور ضد و یا سرتیم می‌تواند اسلحه خود را به توریست داده تا به جای او در جمع شلیک کند. توریست در دریافت اسلحه از مأمور ضد مختار است اما در صورتی که سرتیم اقدام به انتقال اسلحه کند، توریست باید اسلحه را قبول کند. در غیر این موارد اسلحه‌ای بین افراد منتقل نخواهد شد. توریست مسلح‌شده جزو هیچ سایدی حساب و شمارش نمی‌شود. هر بازیکن تنها یکبار می‌تواند درخواست ملاقات بدهد. و در هر دور تنها دو بار می‌توان از قابلیت ملاقات استفاده کرد.مبادله هر بازیکن می‌تواند در نوبت خود و درصورت شناسایی یکی از گروگان‌ها، از صاحب خانه درخواست مبادله وی با زندانی مورد نظر را بدهد. در صورتی‌که یکی از آن دو نفر (زندانی و فرد مورد نظر حاضر در جمع) گروگان باشد، صاحب خانه بدون اعلام نقش، آنها را جابه‌جا می‌کند و زندانی مبادله شده باید جای فرد مبادله شده بنشیند. بازیکنانی که مبادله شده‌اند تا دور بعدی امکان مبادله‌شدن ندارند. هر بازیکن تنها یکبار می‌تواند از قابلیت مبادله خود (چه موفق چه ناموفق) استفاده کند. و در دور تنها دو بار می‌توان درخواست مبادله (چه موفق چه ناموفق) انجام داد. هیچ بازیکنی نمی‌تواند درخواست مبادله خود را مطرح کند.
شلیکهر فرد مسلح تنها یکبار در طول کل بازی و درصورتی که از دیگر قابلیت‌های خود در آن دور استفاده نکرده باشد، می‌تواند در نوبت خود شلیک کند. شلیک به توریست، گروگان و یار هم تیمی باعث می‌شود شلیک‌کننده با شلیک گرداننده از بازی خارج شود. تنها سرتیم جاسوس‌هاست که اگر به یکی از جاسوس‌ها شلیک کند، باعث خروج آن جاسوس می‌شود. در هر دور تنها ۲ شلیک می‌تواند انجام شود. در صورتی که کسی بعد از دو شلیک انجام شده اعلام قطعی شلیک به یک شخص نماید، اسلحه وی توسط گرداننده ضبط می‌شود و از بین می‌رود.
خواب‌زدگیدر صورت کشته شدن حداقل یکی از افراد و پر بودن زندان، یکی از بازیکنان می‌تواند اعلام خواب‌زدگی کند. وی می‌تواند فقط به دیدار یکی از کشته‌ها برود و یک سوال با جواب آری یا خیر از او بپرسد. فرد کشته شده موظف است حقیقت را بگوید. فردی که اعلام خواب‌زدگی می‌کند، تا پایان بازی حق هیچگونه صحبتی نخواهد داشت.
پایان بازیبازی در سه حالت تمام می‌شود:۱: اعضای یکی از سایدها (مأموران ضد و جاسوس‌ها) کشته یا زندانی شده باشند و در جمع، هیچ عضوی از آنان حاضر نباشد. در این صورت ساید حاضر در بازی برنده خواهد شد.۲: اسلحه‌های موجود همگی شلیک شده باشند و تیر دیگری در جمع موجود نباشد. در این صورت جاسوس‌ها و ضدها شمرده شده و سایدی که بیشترین عضو از آنان حاضر در جمع باشند، برنده خواهد شد. در صورت مساوی بودن، زندانی‌ها نیز شمارش می‌شوند.۳: شورش! در صورتی که هر سه بازیکن داخل زندان از مأموران ضد یا جاسوس‌ها باشند شورش کرده و برنده خواهند شد.
پی‌نوشت:۱. بازیکنان پس از شلیک کردن یا مورد شلیک قرار گرفتن، نمی‌توانند صحبت یا وصیتی داشته باشند و باید در سکوت بازی را ترک کنند.۲. در این بازی هیچ اکتی تحت عنوان چالش وجود ندارد. بازیکنان درصورتی که از توانایی خود استفاده کنند دیگر امکان صحبت کردن تا نوبت خود را ندارند.۳. این راهنما بر اساس رئالیتی‌شوی ضد به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سعید ابوطالب نوشته شده است. شما می‌توانید برای اطمینان از قوانین و درک بهتر نحوه بازی، فیلم کامل آموزش بازی و بازی‌ها را در شبکه نمایش خانگی ببینید.